Amatérska Astronómia | We are crazy, but no so much. :-) | 400/1850 | Verzia: 0.7
Weißenbach (21.92, 1686m, parkovisko pod chatov na južnom úbočí NT, G mapa POOKEC)